Рейтинг компании:
Сайт: farmlink.com.ua
Сфера деятельности:
Производители и поставщики

Отзыв пользователя Аноним о компании Фармлинк

Аноним
13:15 22.08.2011
Город: г. Москва
Плюсы в работе
В отзыве участника форума прозвучал масса неправдивой информации о компании ООО "Фармлинк".

Считаем необходимым завить, что подобная информация никаким образом не отвечает действительности и порочит деловую репутацию предприятия.

Согласно ст. 32 Конституции Украины не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Согласно ст. 182 Уголовного кодекса Украины такие действия квалифицируются как преступление и предусматривают уголовную ответственность.

Также считаем необходимым обратить внимание участника на то, что в соответствии с ч.2 ст.23 Гражданского кодексу Украины моральный ущерб заключается в том числе в унижении деловой репутации юридического лица, а в соответствии с ч.3 этой же статьи кодекса возмещается деньгами.

С учетом изложенного просим респондента совершить действия, направленные на опровержение неправдивой информации об ООО «Фармлинк», а также воздержаться от подобных высказываний в будущем.

В противном случае будем вынуждены обратиться в суд и в правоохранительные органы для защиты своих законных прав и интересов.

Также просим модераторов сайта очистить сайт от подобного рода неправдивой информации о компании.

С уважением, юрист ООО «Фармлинк» Д.В. Шаповалов
Отрицательные стороны
---
Коллектив:
Руководство:
Условия труда:
Соц.пакет:
Карьерный рост:
Сотрудник
2011-08-25 21:59:00
опроверг(-ла) отзыв
Про "Фармлинк" написали правду, а нанятый юрист пытается отработать выданные ему "Фармлинком" грязные деньги.
Людмила (сотрудник Фармлинк)
2013-11-12 23:35:00
опроверг(-ла) отзыв
Добрый день. Обратите внимание на информацию, предоставленную ниже:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ФАРМЛІНК»Вих. № 166 від 10.09.2013Шановний адміністратор, на вашому веб - ресурсі постійно публікується неправдиваінформація, яка паплюжить честь та гідність гр. Лисової Наталі Валентинівни, атакож паплюжить ділову репутацію ТОВ «Фармлінк». Дана інформація не маєжодного доказового підтвердження тих фактів та діянь, які наведені в опублікованихВідповідно до ст.3 Конституції України, Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.Згідно з ст. 299 Цивільного Кодексу України Фізична особа має право нанедоторканність своєї ділової репутації. Фізична особа може звернутися до суду зпозовом про захист своєї ділової репутації.Аналізуючи ст. 201 та ст. 1116 ЦК України також, можна зробити висновок, щоділова репутація є немайновим благом, отже охороняється чинним законодавствомУкраїни. У разі наявності порушень, юридична особа має право вимагативідшкодування матеріальної та моральної шкоди за приниження її ділової репутації.Згідно ч. 3 ст. 386 ЦК України, власник, права якого порушені, має право навідшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди.Відповідно до Постанови пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009р. «Про судову практику у справах про захист гідності честі фізичної особи, а такожділової репутації фізичної та юридичної» належним відповідачем у разі поширенняоспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційногоматеріалу та власник веб-сайта, особи яких позивач повинен установити та зазначитив позовній заяві (пункт 2 частини другої статті 119 ЦПК).Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання(місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімноюі доступ до сайта — вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, наякому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створивтехнологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації.Дані про власника веб-сайта можуть бути витребувані відповідно до положень ЦПКв адміністратора системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українськогосегмента мережі Інтернет.Тому, для уникнення подальших непорозумінь та судових позовів прошу Вас вжитизаходів, щодо видалення даної інформації з вашого інтернат сайту та в подальшомуслідкувати за інформацією яка оприлюднюється на Вашому веб -ресурсі.З повагою гр. Лисова Наталя Валентинівна та керівництво ТОВ «Фармлінк».
Полезный отзыв?
Регионы присутствия
Похожие компании